ශිෂ්ඨත්වයේ සිට ම්ලේච්ඡත්වය දක්වා දේශපාලනය

ගිරුවාපත්තුවේ හරක් බැලූ රාජපක්ශලා සහ ලංකාවේ ප්රබූ පාලක පැලැන්තිය අතර වෙනස ලංකාවෙ මිනිසුන් තාම හදුනා ගෙන නැත.වික්ටර අයිවන් කියන්නෙ ලංකාවේ විනාශයට ප්රබූ පවුල් ලොකු බලපෑමක් කල බවයි.

එය සත්යකි ,නමුත් අර්ධ වශයෙනි.. ලංකාවට තාමත් අවශ්ය ප්රබූ පැලැන්තියේ පාලනයකි....බයියන් යනු බයියන්මය එය වෙනස් කල නොහැකිය..2000න් පසු ලංකාවේ දේශපාලනය තුල ප්රබූපවුල් ක්රමයෙන් ඉවත්විය (අන්තිමයා බොහෝවිට රනිල් වික්රමසිංහයි, ලොහාන් රත්වත්තේ යනු වහලුන් පාලනය කරන ලුම්පන් වංශාදිපතියෙකි).

ඒ සමගම සිංහල බෞද්ද කොඩි අතට ගත් නූගත් බයියන් කරනම් ගසන්නට පටන්ගත්තේය .එහි උච්චස්තානය 2005 රාජපක්ශවාදයේ ආරම්බයයි එයට පන දුන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුනයි. මෙම බයිවාදය තහවූරු කරන්නෙ 2009 දම්ල සංහාර හරයායි.

දැන්.අපි මේ අත්දකින්නේ ශිශ්ටත්වයේ සිට ම්ලේච්ඡත්වය දක්වා දේශපාලනය ක්රමයෙන් සංක්රමණය වීමේ ප්රතිවිපාකයි...No comments:

Post a Comment

ඔබෙ අදහස කියන්න